email call

Zawiadomienia GML

Geodezja - generowanie powiadomień

Program przeznaczony dla geodetów. Umożliwia seryjne generowanie powiadomień o podziale lub ustaleniu granic na podstawie danych z pliku GML.

Zakup licencji komercyjnej uprawnia nabywcę do instalowania i korzystania z dowolnej liczby kopii programów zainstalowanych na należących do niego komputerach.

Koszt licencji: 250 zł/rok

Istnieje możliwość dostosowania programu do wymagań nabywcy.

Galeria

Linki

Instrukcja Demo

Wersje demonstracyjna część wstawianych danych zastępuje słowem DEMO.

Opis programu

Program zawiera następujące wzory dokumentów dla wydruków seryjnych:

Użytkownik może edytować wzory dokumentów lub tworzyć własne, np. różne wzory pism dla różnych urzędów.