email call

OPTCD

Optymalizacja produkcji w przykładach na CD

Rzetelne i niezbędne informacje oraz wskazówki i porady ekspertów, omawiające sposoby usprawniania i optymalizowania procesów produkcyjnych w firmie.

Galeria

Linki

Plik pomocy Demo

Aplikację przygotowano dla Wydawnictwa Verlag Dashofer (referencje).

Dzięki programowi dowiesz się:

I wiele wiele innych.

Korzyści z programu:

Moduły aplikacji:

Program złożony z 4 modułów:

Definicje i przykłady

Podzielony tematycznie moduł, omawiający różne zagadnienia związane z optymalizacją produkcji, planowaniem produkcji i logistyką. Informacje zawarte w tym module będą przygotowane w postaci prezentacji i pokazu slajdów wraz z odnośnikami do przykładów w postaci filmów, zrzutów z ekranu, pokazu zdjęć, arkuszy kalkulacyjnych obrazujących poszczególne rozwiązania. Całość poszerzona o komentarze autorskie do rozwiązań, szablonów itp.

Wskazówki i porady

Przygotowane w postaci pokazu slajdów oraz przykładów rozwiązań komentarze autorskie do zagadnień związanych z optymalizacją produkcji. Omówienie wad i zalet poszczególnych metod, możliwości ich zastosowania, sugestie autorskie, na co warto zwrócić uwagę wdrażając dany system bądź metodę, czy są przeciwwskazania oraz zalecenia w stosowaniu konkretnych narzędzi w różnych gałęziach przemysłu.

Informacje w nim zawarte mają pomóc użytkownikowi w podjęciu decyzji, jaka metoda bądź system będzie najbardziej odpowiedni do profilu działalności jego firma, także, na co powinien zwrócić uwagę w trakcie wdrażania poszczególnych systemów, na jakie problemy może natrafić i jak powinien je rozwiązywać.

Dokumenty

W module tym użytkownik znajdzie przykłady dokumentów oraz gotowe formularze dokumentów, które są niezbędne w trakcie wprowadzania i stosowania systemów optymalizacji produkcji.

Dzięki gotowym wypełnionym formularzom będzie wiedział, jak należy prawidłowo wypełnić, przygotować stosowny dokument, natomiast gotowe puste szablony dokumentów pozwolą zaoszczędzić czas i umożliwią stworzenie odpowiedniej dokumentacji systemowej.

Testy sprawdzające

Moduł ten umożliwi użytkownikowi zweryfikowanie własnej wiedzy na temat optymalizacji produkcji oraz sprawdzenia, czy dobrze pojmuje i przyswoił informacje zawarte w module Praktyczne rozwiązania oraz Wskazówki i porady. Testy podzielone tematycznie, ale za każdym razem program losowo wybiera pytania tak, aby użytkownik mógł za każdym razem skorzystać z nowego zestawu pytań.

Użytkownik czyta pytania i wybiera jedną z odpowiedzi, po zatwierdzeniu odpowiedzi program odpowiada, czy wybrana odpowiedź jest poprawna, czy też nie i wskazuje miejsce w pozostałych modułach, gdzie użytkownik może poczytać na dany temat. Dochodząc do końca testu, program zlicza ilość poprawnych odpowiedzi i pokazuje wynik. W ten sposób użytkownik testuje siebie a zarazem pogłębia swoją wiedzę.