email call

Mapa PEM

Pomiary pola elektromagnetycznego

Program przeznaczony dla firm wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego. Ułatwia przygotowanie mapy z naniesionym źródłem PEM, punktami pomiaru oraz liniami azymutów dla tych punktów. Utworzoną mapę można zapisać do pliku JPG/PNG a tabelę z pomiarami wyeksportować do pliku Excel (XLS).

Do budowania mapy Program wykorzystuje popularne portale takie jak Google Maps, OpenStreetMap, Targeo itp..

Program charakteryzuje się dużą dokładnością pomiarów współrzędnych, azymutów oraz odległości. W metodach ich wyliczania uwzględniono szerokość geograficzną dokonywanego pomiaru.

Koszt licencji: 250 zł/rok

Istnieje możliwość dostosowania programu do wymagań nabywcy.

Galeria

Linki

Demo

Wersje demonstracyjna część wstawianych danych zastępuje słowem DEMO.

Opis programu:

Aby utworzyć nową mapę z punktami pomiarowymi PEM, należy:

  1. Kliknąć ikonę Punkt Referencyjny (PR). W otwartym panelu wpisać współrzędne punktu, skalę powiększenia mapy oraz kliknąć przycisk Nawiguj.
  2. Kliknąć przyciski Zablokuj/Odblokuj (kłódka).
  3. Dopasować wyświetloną ramkę (chwytając myszką za jej brzegi) tak, aby jej środek znajdował się dokładnie w punkcie PR na mapie.
  4. Kliknąć przyciski Przytnij wg ramki.
  5. Dodać punkty pomiarowe:
    • Ręczne - klikając prawym klawiszem na właściwym punkcie mapy i wybierając pozycję Dodaj punkt ręczny z menu kontekstowego.
    • Wyliczone - na podstawie podanego azymutu oraz dystansu od PR w oknie Punkty EM.

Utworzoną mapę można zapisać do pliku JPG/PNG klikając przycisk Zapisz do JPG.

Tabelę pomiarową można wyeksportować do pliku Excel (XLS) klikając w oknie Punkty EM przyciski Eksport.