email call

Ewidencja IPBOX

Ewidencja ulgi podatkowej IP-BOX

Program przeznaczony dla osób korzystających z ulgi podatkowej IP-BOX. Ułatwia prowadzenie wyodrębnionej ewidencji zdarzeń gospodarczej dla celów IP-BOX, co jest prawnym wymogiem w przypadku korzystania z tej ulgi. Pozycje ewidencji można wpisywać ręcznie lub importować je z pliku XLS lub CSV (np. wyeksportowanego z programu księgowego).

Aplikacja działa w architekturze klient-serwer (wiele programów na wspólnej bazie danych).

Istnieje możliwość dostosowania programu do wymagań nabywcy.

Galeria

Linki

Instrukcja Cennik Demo

W trybie Demonstracyjnym część funkcjonalności jest ograniczona a samej aplikacji nie można używać do zastosowań komercyjnych..

Opis programu

Jednym z warunków korzystania z ulgi podatkowej IP-BOX jest prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej operacji gospodarczych dotyczących każdego kwalifikowanego IP umożliwiającego uzyskanie informacji, które są wymagane w zakresie rozliczania przychodów, kosztów uzyskania przychodów oraz dochodu lub straty. Program Ewidencja IPBOX pozwala to robić w możliwie najprostszy sposób, czyli poprzez import danych z programu księgowego.

Comiesięczne prowadzenie ewidencji za pomocą programu Ewidencja IPBOX sprowadza się do: