email call

BudoKoszt

Kosztorys Budowlany

Program bazodanowy przeznaczony do wykonywania kosztorysów budowlanych opartych na dostępnych cennikach (materiałów i robocizny) oraz zdefiniowanych etapach budowy. Umożliwia szbkie wykonanie kosztorysów o różnych stopniach złożoności.

Aplikacja działa w architekturze klient-serwer (wiele programów na wspólnej bazie danych).

Istnieje możliwość dostosowania programu do wymagań nabywcy.

Galeria

Linki

Demo

Wersje demonstracyjna pozwala na budowanie kosztorysów zawierających maksymalnie 30 pozycji.

Cennik

Abonament Cena netto * Uwagi
Miesięczny 100 zł Koszt: 1 200 zł/rok, 100 zł/mc
Kwartalny 225 zł Koszt: 900 zł/rok, 75 zł/mc
Roczny 600 zł Koszt: 600 zł/rok, 50 zł/mc
Bez limitu 5 000 zł Licencja bezterminowa.

*) Podane ceny - do zapłaty. Wystawiamy faktury niewatowskie.

Wszystkie licencje uprawniają do używania programu na dowolnej liczbie komputerów należących do nabywcy i pracujących na wspólnej bazie danych.

Opis programu

Program kierowany jest dla deweloperów oraz firm budowlanych. Zawiera edytowalną bazę etapów budowy, które mogą być dowolnie dołączanie do tworzonych kosztorysów. Każdy z etapów podzielony jest na grupy (różnego czynności wchodzące w skład danego etapu), a grupy składają się ze szczegółowych pozycji dołączanych do kosztorysu.

Tworzenie nowego kosztorysu sprowadza się do:

Gotowe kosztorysy można zapisać do pliku Excel (XLS) wraz ze wszystkimi formułami.