Oprogramowanie na zamowienie

URCD
Utrzymanie ruchu w zakładzie produkcyjnym na CD

Program przygotowany specjalnie dla osób zajmujących się eksploatacją oraz konserwacją maszyn i urządzeń w małych i średnich zakładach produkcyjnych.

Aplikację przygotowano dla Wydawnictwa Verlag Dashofer (referencje).

Pobierz DEMO 5.8 MB.
Pobierz plik pomocy 0.3 MB.

Czym jest program?

 • to wygodne narzędzie skierowane do wszystkich zajmujących się ewidencją i eksploatacją maszyn i urządzeń,
 • program obejmuje różne aspekty, dotyczące problemu utrzymania ruchu maszyn i urządzeń w zakładzie przemysłowym,
 • został stworzony by uporządkować i zebrać w jednym miejscu wszystkie charakterystyki i zdarzenia dotyczące maszyn i urządzeń w zakładzie, co zapewni ich odpowiedni stan techniczny oraz zoptymalizuje ich pracę.

Korzyści, które oferuje program:

 • ułatwia ewidencjonowanie i archiwizowanie informacji technicznych oraz innych zdarzeń i charakterystyk dotyczących maszyn i urządzeń w zakładzie,
 • pomaga w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, m.in. raportów przeglądów/napraw/awarii, raportów z wypadku,
 • pozwala sporządzić harmonogram przeglądów i remontów maszyn i urządzeń, co wydłuży okres ich eksploatacji,
 • daje dostęp do treści dyrektyw, aktualnych przepisów prawnych oraz wykazu norm związanych z tematyką utrzymania ruchu,
 • pomaga uporządkować informacje na temat kwalifikacji oraz kompetencji personelu,
 • pozwala usprawnić gospodarkę magazynową w zakładzie.

Moduły programu

Program Utrzymanie ruchu w zakładzie produkcyjnym na CD składa się z sześciu głównych modułów:

 • Maszyny
  • Ewidencja wyposażenia według parametrów opisanych w specyfikacji merytorycznej.
  • Bieżąca ocena stanu technicznego posiadanych maszyn i urządzeń, poprzez, np.: opracowywanie planów przeglądów każdego urządzenia i kontrolowanie terminów.
  • Prowadzenie ewidencji przeglądów, napraw i awarii maszyn oraz sporządzanie dokumentacji z tych zdarzeń.
  • Prowadzenie ewidencji wypadków na danych maszynach oraz przygotowywanie protokołów powypadkowych.
 • Personel
  • Ewidencja pracowników w firmie, przypisanie im odpowiedniego numeru ewidencyjnego, komórki, w której pracuje, kwalifikacje, uprawnienia wraz z datą ich wygaśnięcia, ewidencję maszyn, na których dany pracownik pracuje.
  • Właściwy dobór pracowników do utrzymania ruchu przedsiębiorstwa oraz na potencjalnie możliwe przegrupowanie pracowników w nadzwyczajnych sytuacjach, awaryjną obsadę stanowisk.
  • Tworzenie wykazu kwalifikacji i kompetencji pracownika oraz wykazu odbytych kursów i szkoleń, które ułatwią użytkownikowi podjęcie decyzji, kto potencjalne może pracować na jakim stanowisku (awaryjne sytuacje).
  • Ewidencja wypadków, którym uległ pracownik wraz z możliwością sporządzania protokołów powypadkowych.
 • Magazyn
  • Ewidencji części oraz narzędzi w systemie i ich skatalogowanie.
  • Śledzenie historii pracy danego narzędzia, jego aktualnego stanu użytkowania oraz zaplanowanie jego wykorzystania w przyszłości (liczba sztuk, miejsce składowania lub użytkowania, stan zużycia narzędzia).
  • Ewidencja, stan magazynu i dane pracownika, który jest obecnie w posiadaniu danego elementu, rezerwacja kolejnych potrzeb.
  • Rejestr wypożyczeń i pobrań z magazynu oraz przygotowywanie formularzy przyjęcia/wydania części z magazynu.
 • Wytyczne Utrzymania Ruchu
  • Dokonywanie rejestracji procesów zachodzących w firmie wraz określeniem wyrobu, wielkości produkcji, określeniem planowanego rozpoczęcia produkcji.
  • Tworzenie dla procesów/zamówień odpowiednich procedur oraz instrukcji oraz ich archiwizowanie w systemie.
 • Prawo
  • Zestawienie treści polskich aktów prawnych, dyrektyw unijnych wraz z komentarzami/poradami merytorycznymi do tych dokumentów.
  • Wykaz norm związanych z tematyką utrzymania ruchu wraz z komentarzem, czego dana norma dotyczy.
  • Ułatwienie w prowadzeniu, właściwej dla poszczególnych przedsiębiorstw, dokumentacji.
  • Szybki i łatwy podgląd treści aktów prawnych i dyrektyw.
  • Wyszukiwarka zarówno poszczególnych aktów prawnych, jak i poszukiwanie treści zawierających dane hasło.
 • Terminarz
  • Kalendarz (dni miesiąca, podział na miesiące) z możliwością wprowadzania zarówno systemowych, regularnych działań, jak i okresowych, które wymagają specjalnego osadzenia w czasie, lub np.: stworzenia dokumentów, które potwierdzają wykonanie działań oraz umożliwiają ich weryfikację w wybranych dniach.
  • Umożliwia uwzględnienie nowych spraw do załatwienia wraz z opcją przypomnienie, która będzie powiadamiać użytkownika o zbliżającym się terminie realizacji. Także stałe przypomnienie niezrealizowanego działania.
© mpSOFT :: programy na zamówienie