Oprogramowanie na zamowienie

OPTCD
Optymalizacja produkcji w przykładach na CD

Rzetelne i niezbędne informacje oraz wskazówki i porady ekspertów, omawiające sposoby usprawniania i optymalizowania procesów produkcyjnych w firmie.

Aplikację przygotowano dla Wydawnictwa Verlag Dashofer (referencje).

Pobierz DEMO 34 MB.
Pobierz plik pomocy 0.9 MB.

Dzięki programowi dowiesz się:

 • Jak właściwie dobrać system sterowania produkcją do potrzeb Twojej firmy?
 • Jak poprawić dochody z produkcji?
 • Jak wykrywać z góry sytuacje krytyczne?
 • Jak określić najlepszy harmonogram produkcji i dystrybucji tak, aby maksymalizować ogólne zyski?
 • W jaki sposób sprawdzić, co obniża zdolność produkcyjną firmy?
 • Dlaczego nie możesz osiągnąć 100% wydajności produkcyjnej?
 • Która z metod jest najlepsza, aby właściwie wyliczyć rentowną wielkość produkcji?
 • Jak najlepiej można zaplanować działania w trakcie nieoczekiwanych zdarzeń, takich jak awarie, konserwacje, przeglądy?
 • Czy jeśli zwiększysz przerób, nie przekroczysz limitu emisji zanieczyszczeń?

I wiele wiele innych.

Korzyści z programu:

 • Dzięki poradom i wskazówkom dowiesz się, jak stworzyć jednolity i dokładny opis procesów produkcji, dostosowany do specyfiki Państwa organizacji
 • Publikacja ułatwia analizowanie i symulowanie różnych sytuacji oraz opracowywanie sposobów postępowań w sytuacjach krytycznych
 • Bazując na sprawdzonych przykładach prezentowanych na płycie będziesz mógł wyznaczyć racjonalne normy produkcyjne, oszacować opłacalną wielkość produkcji, obniżyć koszty produkcji oraz zwiększyć jej wydajność
 • W publikacji specjaliści z dziedziny zarządzania i optymalizacji omawiają na przykładach systemy produkcyjne m.in. takie jak Just-in-Time, Kanban, Kaizen, CONWIP, wraz z ich zaletami i wadami oraz możliwościami zastosowania

Moduły aplikacji:

Program złożony z 4 modułów:

 • Definicje i przykłady
 • Wskazówki i porady
 • Dokumenty
 • Testy sprawdzające

Definicje i przykłady

Podzielony tematycznie moduł, omawiający różne zagadnienia związane z optymalizacją produkcji, planowaniem produkcji i logistyką. Informacje zawarte w tym module będą przygotowane w postaci prezentacji i pokazu slajdów wraz z odnośnikami do przykładów w postaci filmów, zrzutów z ekranu, pokazu zdjęć, arkuszy kalkulacyjnych obrazujących poszczególne rozwiązania. Całość poszerzona o komentarze autorskie do rozwiązań, szablonów itp.

Wskazówki i porady

Przygotowane w postaci pokazu slajdów oraz przykładów rozwiązań komentarze autorskie do zagadnień związanych z optymalizacją produkcji. Omówienie wad i zalet poszczególnych metod, możliwości ich zastosowania, sugestie autorskie, na co warto zwrócić uwagę wdrażając dany system bądź metodę, czy są przeciwwskazania oraz zalecenia w stosowaniu konkretnych narzędzi w różnych gałęziach przemysłu.

Informacje w nim zawarte mają pomóc użytkownikowi w podjęciu decyzji, jaka metoda bądź system będzie najbardziej odpowiedni do profilu działalności jego firma, także, na co powinien zwrócić uwagę w trakcie wdrażania poszczególnych systemów, na jakie problemy może natrafić i jak powinien je rozwiązywać.

Dokumenty

W module tym użytkownik znajdzie przykłady dokumentów oraz gotowe formularze dokumentów, które są niezbędne w trakcie wprowadzania i stosowania systemów optymalizacji produkcji.

Dzięki gotowym wypełnionym formularzom będzie wiedział, jak należy prawidłowo wypełnić, przygotować stosowny dokument, natomiast gotowe puste szablony dokumentów pozwolą zaoszczędzić czas i umożliwią stworzenie odpowiedniej dokumentacji systemowej.

Testy sprawdzające

Moduł ten umożliwi użytkownikowi zweryfikowanie własnej wiedzy na temat optymalizacji produkcji oraz sprawdzenia, czy dobrze pojmuje i przyswoił informacje zawarte w module Praktyczne rozwiązania oraz Wskazówki i porady. Testy podzielone tematycznie, ale za każdym razem program losowo wybiera pytania tak, aby użytkownik mógł za każdym razem skorzystać z nowego zestawu pytań.

Użytkownik czyta pytania i wybiera jedną z odpowiedzi, po zatwierdzeniu odpowiedzi program odpowiada, czy wybrana odpowiedź jest poprawna, czy też nie i wskazuje miejsce w pozostałych modułach, gdzie użytkownik może poczytać na dany temat. Dochodząc do końca testu, program zlicza ilość poprawnych odpowiedzi i pokazuje wynik. W ten sposób użytkownik testuje siebie a zarazem pogłębia swoją wiedzę.

© mpSOFT :: programy na zamówienie